171247567.jpg
 

Zlepšujeme kvalitu života pacientok s diagnózou rakovina prsníka

 
 

O nás

Cieľom OZ MAMMA FEMININA (v preklade z lat. „ženský prsník“) je zlepšenie kvality života pacientok s diagnózou rakovina prsníka pred a po jej prekonaní. Občianske združenie bolo založené v roku 2012 za účelom zlepšovania zdravotníckej starostlivosti a vzdelávania verejnosti ohľadom rekonštrukcie prsníka po mastektómii - jeho odstránení. Občianske združenie rovnako podporuje základný a aplikovaný výskum súvisiaci s problematikou rakoviny prsníka.   

 • V roku 2017 sme pokračovali v započatých aktivitách Združenia a zúčastnili sa na zahraničných stážach na celosvetovo uznávanej Klinike Miami Breast Centre a na Národnom Onkologickom Ústave v Budapešti. Výsledkom bolo jednak nadviazanie zahraničnej spolupráce, ale najmä edukácia a implementácia nových rekonštrukčných techník prsníka na Slovensko. Bolo k tomu tiež zakúpené špeciálne technické a materiálne vybavenie, vďaka čomu sme schopní dosiahnuť v kratšom čase ešte výraznejší estetický výsledok rekonštruovaného prsníka, čoho dôkazom sú prvé spokojné pacientky. 
 • V roku 2016 sme sa stali súčasťou  unikátneho pracoviska, svojho  druhu na Slovensku, ktoré bude ženám poskytovať  najmodernejšie  terapeutické  postupy v   oblasti chirurgie  prsníka, vrátane   rekonštrukčných plastických  operácií.  Ide o Centrum chirurgie prsníka  na   Národnom onkologickom ústave  v  Bratislave. Vďaka spolupráci so špičkovými odborníkmi z Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied, sa nám tiež  podarilo  získať  grant od Vedeckej grantovej agentúry SR  na jedninečný výskum špecifických druhov buniek z prsníkov u zdravých a onkologických pacientok s cieľom lepšieho pochopenia príčin vzniku rakoviny prsníka.
 • V roku 2015 sme  zakúpili  s  podporou Ligy  proti  rakovine  3D  scanner  na  prsníky  pre  postonkologické pacientky,   ktorý   nám   umožňuje  lepšie   plánovanie   operácie   a  následné   sledovanie  výsledkov  pri rekonštrukciách  prsníkov.  V  spolupráci  s  firmou  AVON  sme  vydali,  tlačenú,  115  stranovú monografiu „NOVÝ PRSNÍK“, v počte 500 kusov, s komplexnými informáciami  o  rekonštrukciách  prsníka  pre tých, ktorým nevyhovuje získavať informácie v elektronickej forme.
 • V roku 2014 sme vytvorili spolu s partnermi z Višegradského regiónu osvetovú iniciatívu New Mamma (v preklade "nový prsník"), ktorej základom je informačná webstránka www.newmamma.eu, kde sa môžu pacientky dozvedieť všetky potrebné informácie o rekonštrukcii prsníka. V rámci projektu bolo tiež vytlačených a distribuovaných 4 tisíc letákov o tejto iniciatíve.

 • Pravidelne prednášame na odborných a laických seminároch o najnovších riešeniach v oblasti rekonštrukcie prsníka, vrátane publikovania článkov v časopisoch, pre informovanie širokej verejnosti. 

 • Vrámci výskumu sa venujeme najmä sledovaniu kvality života pacientiek pred a po rekonštrukcii prsníka a výskumu dospelých kmeňových buniek z tukového tkaniva, ktoré je možné využiť aj v komplexnom prístupe pri diagnóze rakovina prsníka. Získané výsledky sú prezentované na odborných kongresoch a postupne realizované aj v praxi.

 • Občianske združenie každoročne vydáva zborníkovú publikáciu - Biomedicínsky výskum, v ktorej sa zverejňujú najnovšie výsledky slovenských vedeckých tímov.

Vďaka Vašim 2% z dane a ďalším finančným príspevkom plánujeme

 • Ďalšie rozšírenie webstránky New Mamma s vytvorením diskusného fóra pre pacientky, kde si budú môcť navzájom vymieňať informácie a svoje skúsenosti, ako aj možnosť sa poradiť napríklad v psychologickej poradni s odborníčkami z onkologickej praxe,
 • Vytvoriť inštruktážne video ohľadom rekonštrukcie prsníka, pre lepšiu predstavu pacientiek o rekonštrukčnom zákroku.

Okrem toho by sme radi pokračovali

 • v prednáškach na odborných a laických seminároch o najnovších riešeniach v oblasti rekonštrukcie prsníka,
 • publikovaní článkov v časopisoch pre informovanie širokej verejnosti,
 • analýze kvality života pacientok pred a po rekonštrukcii prsníka pomocou dotazníkov,
 • výskume dospelých kmeňových buniek z tukového tkaniva, ktoré je možné využiť aj v komplexnom prístupe pri diagnóze rakovina prsníka, kde výsledky budú prezentované na odborných kongresoch,
 • vydávaní každoročnej zborníkovej publikácie - Biomedicínsky výskum, v ktorej sa zverejňujú najnovšie výsledky slovenských vedeckých tímov.

 

 
 

O diagnóze rakovina prsníka

Rakovina prsníka je celosvetovo tretím najčastejším nádorovým ochorením. Väčšinou postihuje ženy po menopauze, v poslednom čase však stúpa počet ochorení aj u mladších žien. Presné príčiny vzniku tohto rakovinového ochorenia nie sú dodnes známe.

 • rakovina prsníka je najčastejšou príčinou úmrtia žien na zhubné ochorenia na Slovensku

 • každoročne na Slovensku pribúda viac ako 2 500 pacientok s touto diagnózou


Liečba
Liečba vo včasných štádiách ochorenia spočíva prevažne v chirurgickom odstránení nádoru. Ďalším krokom je zníženie rizika návratu ochorenia pomocou rádioterapie, chemoterapie a (alebo) hormonálnej terapie. Ich cieľom je eliminovať akékoľvek nádorové bunky. Záverečným krokom komplexnej liečby by mala byť rekonštrukcia prsníka, t.j. chirurgické znovu vytvorenie prsníka.
 

Rekonštrukcia prsníka po mastektómii (odňatí prsníka)
Od nepamätisú prsníky symbolom ženstva, preto sú rekonštrukčné zákroky po operácii neoddeliteľnou súčasťou liečby rakoviny prsníka. Po náročnej liečbe sa veľa žien usiluje o plnohodnotný návrat do života. Každodenná prax ukazuje, že kvalitnou rekonštrukciou prsníka dochádza u pacientok k navráteniu stratených istôt  v osobnom i spoločenskom živote. Podobne, ako sa stále skvalitňujú metódy včasného záchytu rakoviny prsníka u žien, veda pokročila aj v oblasti rekonštrukcie prsníka (pozákrokovej starostlivosti). V súčasnosti je však na Slovensku realizovaná rekonštrukcia prsníka len asi u 1 % žien z tých, čo to potrebujú. Domnievame sa, že toto výrazne nízke číslo, v porovnaní so západnými krajinami (30-60%), je spôsobené nedostatkom informácií u odbornej i laickej verejnosti, ktoré sa snažíme našou iniciatívou postupne zvýšiť. 

 
 

Naše vyjadrenia v článkoch

 

Ako nás môžete podporiť

Ak Vás zaujala naša iniciatíva, budeme veľmi radi za spoluprácu a podporu. Tým pomôžete k naplneniu nášho cieľa. Podporiť nás môžete:

 • Darovaním 2% z Vašich daní (tlačivo na stiahnutie)
  Aj v roku 2018 môžete svojimi 2 percentami podporiť aktivity nášho občianskeho združenia. Vaše dve percentá nám umožňujú pripravovať programy a projekty, prostredníctvom ktorých zlepšujeme kvalitu života onkologickým pacientkám. Viac sa o našich aktivitách môžete dočítať v časti O nás a Naše projekty.

 • Darovaním finančného príspevku na náš účet 5038734723/0900

 • Spoluprácou s nami (kontaktujte nás)

 
 

"Pomôžme ženám s diagnózou rakovina prsníka opäť vniesť
do ich života radosť a naplnenie."

 

Naše projekty

        Naši partneri

 

 

Kontaktujte nás

OZ MAMMA FEMININA
Občianske združenie

A. Gwerkovej 10
85104 Bratislava  
mamma.feminina@gmail.com 

 

 

"Prirodzene vyzerajúce poprsie vráti žene pocit ženskosti a sebadôvery."