O nás

Cieľom OZ MAMMA FEMININA (v preklade z lat. „ženský prsník“) je zlepšenie kvality života pacientok s diagnózou rakovina prsníka pred a po jej prekonaní. Občianske združenie bolo založené v roku 2012 za účelom zlepšovania zdravotníckej starostlivosti a vzdelávania verejnosti ohľadom rekonštrukcie prsníka po mastektómii - jeho odstránení. Občianske združenie rovnako podporuje základný a aplikovaný výskum súvisiaci s problematikou rakoviny prsníka.   

 • V roku 2017 sme pokračovali v započatých aktivitách Združenia a zúčastnili sa na zahraničných stážach na celosvetovo uznávanej Klinike Miami Breast Centre a na Národnom Onkologickom Ústave v Budapešti. Výsledkom bolo jednak nadviazanie zahraničnej spolupráce, ale najmä edukácia a implementácia nových rekonštrukčných techník prsníka na Slovensko. Bolo k tomu tiež zakúpené špeciálne technické a materiálne vybavenie, vďaka čomu sme schopní dosiahnuť v kratšom čase ešte výraznejší estetický výsledok rekonštruovaného prsníka, čoho dôkazom sú prvé spokojné pacientky. 
 • V roku 2016 sme sa stali súčasťou  unikátneho pracoviska, svojho  druhu na Slovensku, ktoré bude ženám poskytovať  najmodernejšie  terapeutické  postupy v   oblasti chirurgie  prsníka, vrátane   rekonštrukčných plastických  operácií.  Ide o Centrum chirurgie prsníka  na   Národnom onkologickom ústave  v  Bratislave. Vďaka spolupráci so špičkovými odborníkmi z Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied, sa nám tiež  podarilo  získať  grant od Vedeckej grantovej agentúry SR  na jedninečný výskum špecifických druhov buniek z prsníkov u zdravých a onkologických pacientok s cieľom lepšieho pochopenia príčin vzniku rakoviny prsníka.
 • V roku 2015 sme  zakúpili  s  podporou Ligy  proti  rakovine  3D  scanner  na  prsníky  pre  postonkologické pacientky,   ktorý   nám   umožňuje  lepšie   plánovanie   operácie   a  následné   sledovanie  výsledkov  pri rekonštrukciách  prsníkov.  V  spolupráci  s  firmou  AVON  sme  vydali,  tlačenú,  115  stranovú monografiu „NOVÝ PRSNÍK“, v počte 500 kusov, s komplexnými informáciami  o  rekonštrukciách  prsníka  pre tých, ktorým nevyhovuje získavať informácie v elektronickej forme.
 • V roku 2014 sme vytvorili spolu s partnermi z Višegradského regiónu osvetovú iniciatívu New Mamma (v preklade "nový prsník"), ktorej základom je informačná webstránka www.newmamma.eu, kde sa môžu pacientky dozvedieť všetky potrebné informácie o rekonštrukcii prsníka. V rámci projektu bolo tiež vytlačených a distribuovaných 4 tisíc letákov o tejto iniciatíve.

 • Pravidelne prednášame na odborných a laických seminároch o najnovších riešeniach v oblasti rekonštrukcie prsníka, vrátane publikovania článkov v časopisoch, pre informovanie širokej verejnosti. 

 • Vrámci výskumu sa venujeme najmä sledovaniu kvality života pacientiek pred a po rekonštrukcii prsníka a výskumu dospelých kmeňových buniek z tukového tkaniva, ktoré je možné využiť aj v komplexnom prístupe pri diagnóze rakovina prsníka. Získané výsledky sú prezentované na odborných kongresoch a postupne realizované aj v praxi.

 • Občianske združenie každoročne vydáva zborníkovú publikáciu - Biomedicínsky výskum, v ktorej sa zverejňujú najnovšie výsledky slovenských vedeckých tímov.

Vďaka Vašim 2% z dane a ďalším finančným príspevkom plánujeme

 • Ďalšie rozšírenie webstránky New Mamma s vytvorením diskusného fóra pre pacientky, kde si budú môcť navzájom vymieňať informácie a svoje skúsenosti, ako aj možnosť sa poradiť napríklad v psychologickej poradni s odborníčkami z onkologickej praxe,
 • Vytvoriť inštruktážne video ohľadom rekonštrukcie prsníka, pre lepšiu predstavu pacientiek o rekonštrukčnom zákroku.

Okrem toho by sme radi pokračovali

 • v prednáškach na odborných a laických seminároch o najnovších riešeniach v oblasti rekonštrukcie prsníka,
 • publikovaní článkov v časopisoch pre informovanie širokej verejnosti,
 • analýze kvality života pacientok pred a po rekonštrukcii prsníka pomocou dotazníkov,
 • výskume dospelých kmeňových buniek z tukového tkaniva, ktoré je možné využiť aj v komplexnom prístupe pri diagnóze rakovina prsníka, kde výsledky budú prezentované na odborných kongresoch,
 • vydávaní každoročnej zborníkovej publikácie - Biomedicínsky výskum, v ktorej sa zverejňujú najnovšie výsledky slovenských vedeckých tímov.